Varvsområdet

Klubben arrenderar ett 3000 m2 stort markområde strax norr om hamnen för uppställning av båtar och förvaring av master vintertid samt förvaring av klubbens materiel. Båtarna förvaras på vagnar som ägs av båtägaren som också ansvarar för att vagnen är säker både för transport och uppställning. Allt uppställnings/pallningsmateriel förvaras sommartid på uppställningsområdet.

För kontakt med klubbens varvsansvarige se under Styrelse o Sektioner.

För Varvplanskontrakt kontakta Varvsplansansvarig 

varvsplan