Styrelse och sektioner

Styrelse

Ordförande: Sven Olsson
Sekreterare: Sven-Olof Andersson
Kassör: Charlotte Österlund
Ledamöter:
Menar Emtrén
Frank Zollweg
Pelle Larsson
Eva Undén

Suppleanter:
Ohno Freszals
Bert Cappelin

Revisorer:
Lisbeth Johansson
Gustav Olsson

Revisorsuppleant:
Marianne Olsson

Sektioner

Ungdomsverksamhet och seglarskolor
Sektionen svarar för planering, information och administration av seglarskolorna samt skötsel av jollar, följebåtar, jollehamnen samt övrig utrustning som seglarskolorna disponerar.

Anmälan till seglarskolorna görs här på hemsidan:
Sanna Rue Boson, 073-840 65 98, sanna.boson@gmail.com
Övriga ledamöter: Pelle Larsson

Varvsplan
Sektionen svarar för frågor som avser, varvsplanen, mastskjul, förrådscontainer, miljö- och säkerhetsfrågor, samordnad sjösättning, upptagning av båtar.
Kontaktpersoner: Frank Zollweg, 0730-844122

Seglingsverksamheten
Sektionen svarar för klubbens tränings- och tävlingsseglingar och planering av eskaderseglingar samt skötsel av bojar för verksamheten.
Ledamöter: Sven Olsson, 0768-87 13 53.

Klubbstuga och fester
Sektionen svarar för servering vid klubbens höst- och årsmöte samt vid midsommar- och julfirande med julbord. Sektionen svarar även för utlåning, skötsel och underhåll av klubbstugan samt övriga klubbhusaktiviteter.
Bokning: Sven Olsson, 0768-87 13 53.
Stugvärd: Lisbeth Johansson, 0414-304 44
Nyckel till Klubbstugan: Kontakta Ohno, 0735-135204, om du vill kvittera ut en nyckel.

Sektionen för boulespel
Sektionen svarar för träning och tävlingsspel samt skötsel av Båtklubbens boulebana.
Kontaktperson: Ohno Freszals.

Sponsring; Charlotte Österlund

För kontakt: Om telefonnummer ej är angivet för kontaktpersonen sänd e-post till: info@skillingebatklubb.se

Datum och tider för de olika aktiviteterna se anslagstavlor och här på klubbens hemsida under Aktuellt och Kalender.