Styrelse och sektioner

Styrelse

Ordförande: Sven Olsson
Sekreterare: Sven-Olof Andersson
Kassör: Jacob Eberhardt
Ledamöter:
Bengt Markbo, IT-ansvarig
Jeroen Janssen
Ohno Freszals
Kaj Grenrud

Suppleanter:
Vakant
John Lilja

Revisorer:
Lisbeth Johansson
Gustav Olsson

Revisorsuppleant:
Marianne Olsson

Sektioner

Ungdomsverksamhet och seglarskolor
Sektionen svarar för planering, information och administration av seglarskolorna samt skötsel av jollar, följebåtar, jollehamnen samt övrig utrustning som seglarskolorna disponerar.

Anmälan till seglarskolorna lämnas till:
Sanna Boson, 0761-409562, sanna.boson@gmail.com
Övriga ledamöter: Jacob Eberhardt

Varvsplan
Sektionen svarar för frågor som avser, varvsplanen, mastskjul, förrådscontainer, miljö- och säkerhetsfrågor, samordnad sjösättning, upptagning av båtar.
Kontaktpersoner: Ohno Freszals, 0735-135204.

Seglingsverksamheten
Sektionen svarar för klubbens tränings- och tävlingsseglingar och planering av eskaderseglingar samt skötsel av bojar för verksamheten.
Ledamöter: Sven Olsson,076-887 13 53. Jacob Eberhardt

Klubbstuga och fester
Sektionen svarar för servering vid klubbens höst- och årsmöte samt vid midsommar- och julfirande med julbord. Sektionen svarar även för utlåning, skötsel och underhåll av klubbstugan samt övriga klubbhusaktiviteter.
Bokning: Sven Olsson, 076-887 13 53.
Stugvärd: Lisbeth Johansson, 0414-304 44
Nyckel till Klubbstugan: Kontakta Ohno, 0735-135204, om du vill kvittera ut en nyckel.

Sektionen för boulespel
Sektionen svarar för träning och tävlingsspel samt skötsel av Båtklubbens boulebana.
Kontaktperson: Ohno Freszals.

För kontakt: Om telefonnummer ej är angivet för kontaktpersonen sänd e-post till: info@skillingebatklubb.se

Datum och tider för de olika aktiviteterna se anslagstavlor och här på klubbens hemsida under Aktuellt och Kalender.