Klubbinformation

Skillinge Båtklubb arrangerar varje år seglingsutbildning för barn, ungdom och vuxna. Klubben arrenderar mark, för vinteruppläggning av klubbmedlemmars båtar och organiserar gemensam sjösättning och upptagning.

Årsavgifter

Medlemskap:
Medlemskap, enskilt, 200 kr/år
Medlemskap, familj, 300 kr/år
Medlemskap, junior (<20 år), 50 kr/år Föreningsmedlemskap, 300 kr/år Avgiften insättes på Skillinge Båtklubbs bankgiro:  5886-8613 eller Swish-nummer 1233 511 797. Ange namn, adress och telefonnummer samt e-postadress och ändamålet med inbetalningen.
För ansökan om medlemskap sänd in era kontaktuppgifter och typ av medlemskap som avses till info@skillingebatklubb.se

Varvsplats/Förvaring:
Båt och vagn/vagga och mast, båt över 6 m, 1000 kr/år
Båt och vagn/vagga, båt över 6 m, 800 kr/år
Båt, vagn/vagga, mast, båt under 6 m, 800 kr
Båt, vagn/vagga, båt under 6 m, 600 kr

Uppställning enbart vagn, 400 kr/år

Mast i skjul, 250 kr/år
Vagn/vagga, 600 kr/år
Lån av mastkran, 150 kr/gång

Båt/vagn/vagga avser båt med maxmåtten 12 x 4 m. Enskild prövning för båt.