2021-03-13

Ordföranden

Årsmötet genomfördes, för första gången i klubbens drygt 40-åriga historia, digitalt. Tekniken fungerade bra och mötet kunde genomföras utan några större problem.

Resultatet för 2020 blev ett överskott på 4421 SEK efter avskrivningar. Tre nya styrelseledamöter valdes in; Charlotte Österlund, Pelle Larsson och Bert Cappelin. Två ledamöter avtackades efter många års arbete i styrelsen; Jacob Eberhardt och Jeroen Jansen. Nya avgifter för 2021 fastställdes, se under klubbinformation

Budgeten för 20121 fastställdes likaledes med ett överskott på drygt 25000 SEK.

Slutligen hedrade vi förre styrelseledamot Claes Wretfors, som gick bort, i augusti förra året, med en tyst minut,

____________________________________________

2021-03-13

Klubbstugan

 För närvarande finns det inget att göra med klubbstugan, men tiden går fort och det är snart vår. Den 15/5 kl. 09.00 är det arbetsdag, då är alla klubbmedlemmar välkomna att delta i arbete, festansvarig bjuder på fika under dagen. Det som skall göras är följande, målnings arbete utvändigt, städa klubbstugan, putsa fönster samt allmänt trädgårds arbete. Är det så att ni inte kan denna dag, så finns det möjligheter att komma någon annan dag, bara att kontakta Kaj Grenrud,  070-5873967. Vi är glada för all hjälp som vi får.

Varvsplanen

 För närvarande håller vi på med ett nytt varvsplanskontrakt, som inom det snaraste kommer att sjösättas, alla som redan har båtar, trailers och master kommer att kontaktas för personlig genomgång samt underskrift av kontraktet.

Det finns ytterligare plats om någon vill ha sin utrustning förvarad på varvsplanen, bara att kontakta undertecknad.
Kaj Grenrud
Tel. 070-5873967

__________________________________________________________________

2021-03-10

Vårhälsning från boulesektionen.

Våren har kommit och Boulesektionen träffas söndagar och onsdagar kl 14, Vi spelar matcher året runt om vädret tillåter. Efteråt brukar vi fika.

En gång om året spelas klubbmästerskap med vandringspris och samkväm.

Är du intresserad är du välkommen.

__________________________________________________________________

2021-03-09

Fri Segling

Under veckorna 28 och 29 kommer klubben att erbjuda “Fri Segling” till de barn och ungdomar som deltagit i klubbens seglarskola, veckorna 26 och 27 och blivit godkända för “Fri Segling” se mer under Kalender

________________________________________________________________

2020-12-28

Seglarskolan 2021

Nu på vintern är hamnen tom och seglarskolans båtar är tryggt förvarade på land bakom klubbstugan. Framåt våren sköter vi om båtarna så att vi står redo att ta emot alla som skall vara med och lära sig eller utveckla seglingsteknik. Vi kommer att ha nybörjar- och fortsättningsgrupper inom både optimist och kölbåt (606).

Anmälan till seglarskola sommaren 2021 är öppen. Både för optimist- och kölbåtskurserna med start måndag den 28 juni direkt efter midsommarhelgen. Kurserna är två veckor på vardagarna vecka 26 och 27. Nytt för denna säsong är att formuläret fylls i på nätet istället för på ett papper som skall skickas in. Anmälan räknas från det datum då anmälningsavgiften om 500 kronor betalats in.

Vi siktar på att fylla alla grupper och ber alla att sprida information till nära och kära med barn och ungdomar som vill lära sig att segla!

Gott Nytt År,

och så ses vi till sommaren…

Sanna

Ledare seglarskolan

_______________________________________________________________________

2020-12-15

Klubbhus sektionen

Under hösten har vi haft en ordinarie städdag 2020-10-10, då vi bland annat hade gräsklippning, täckning av segelskolans båtar, trädfällning, stängt mastskjulet och kört ett antal släp med avskräde till tippen. Alla närvarande arbetade på i rask takt med välförtjänt fika in i mellan.

Utöver detta har några stycken arbetat med flottarna i november, efter sommarens missöde vid upptagningen av desamma. Flottarna har förstärkts samt utökat flytkroppen med mer frigolit. Efter jul-uppehållet kommer det att göras skoningar i alla hörnen med stabila galvade järn. Det kommer att inkluderas riktiga lyftöglor så vi slipper fler skador på flottarna.

Klubbhus sektionen tillönskar alla en God jul och Gott Nytt båt år utan Corona!

Klubbhus sektionen

Kaj Grenrud

_______________________________________________________________________

2020-12-13

Ordförande

Styrelsen har inte lagt sig i vintervila. Tvärtom! Höstmötet är genomfört digitalt, ett försök som kommer att utvecklas i framtiden. Vi har skapat en ny hemsida, som vår webmaster jobbar dagligen med. Vårt tredje nyhetsbrev skickas ut i veckan som kommer (v51). Efter nyår, kommer vi arbeta vidare med Verksamhetsmålen. Följ denna utveckling på Hemsidan och från Nyhetsbrevet. Klubben är på G mot nya mål och utveckling – Intresserad att vara med i gemensamheten? Kontakta oss!

Sven Olsson

Ordförande

_______________________________________________________________________
2020-12-10

Våra hittills planerade evenemang för 2021

klicka här fler kommer att komma

_______________________________________________________________________

2020-12-05

Kursavgifterna för 2021 års seglarskola är nu fastställda.

Gå in på Seglarskolan för information

_______________________________________________________________________

Click here to add your own text