Sjösättning och upptagning

Klubbens gemensamma sjösättning respektive upptagning sker på dagar och tider som anslås på hemsidans kalender .

Anmälan för att delta i sjösättning respektive upptagning skall ske senast 14 dagar före angivet datum.

Båtvagnar skall köras fram kvällen före och ställas upp så att smidig och snabb framkörning till kranen kan genomföras.

Avgiften är beroende av den tid varje båt tar att hantera och betalas kontant till klubbansvarig på plats vid respektive tillfälle efter genomfört lyft.

OBS!
Din båtförsäkring måste vara giltig! Klubbens roll i upptagning/sjösättning är endast administrativt!